SÍNUSOVÝ POHON

Asi sa nejedná o najvhodnejší názov, ale celkom vystihuje zmenu, ktorá nastala v konštrukcii regulátorov otáčok elektromotorov, používaných v e-bikoch. Vychádzajúc z angličtiny sa tiež často používa označenie Sine Wave (niekedy tiež Sine-Wave alebo jednoducho SW). Prenášaný výkon z batérie sa mení z obdĺžnikového na sínusový. Je asi všeobecne známe, že každý frekvenčný priebeh okrem čistej sínusovky v sebe nesie rôzny počet tzv. harmonických (vyšších násobkov) frekvencií, ktoré sa navonok prejavujú aj vo vyššej akustickej hladine zvuku. Preto najvýznamnejším zlepšením u tzv. sínusového pohonu v riadení motora je zníženie jeho hlučnosti. A nakoľko akustika súvisí s mechanickými kmitmi, zlepší sa aj mechanická stabilita a tým aj životnosť motora. Zároveň sa zlepšuje aj výkon a stabilita pri nižších otáčkach i priamo pri štartovaní. Nevýhodou je iba komplikovanejšia konštrukcia a tým aj vyššia cena regulátorov. Dodávateľ nám tiež poskytol informáciu, že je potrebné pre dobrú spoluprácu regulátora a motora pri sínusovej regulácii ich vzájomne "zladiť". Preto dodávame sínusový regulátor s motorom ako komplet.

Zmena v priebehu napätí na vinutiach motora

Zoznam noviniek
História