VÝHODNÁ PÔŽIČKA NA KÚPU PRESTAVBOVEJ SADY ALEBO E-BIKU


Zastavenie v meste Stein am Rhein - e-biky vpravo

Základná cena prestavbovej zostavy sa vzhľadom k cenám kompletných e-bikov môže javiť ako výrazne nižšia, ale pre veľa záujemcom bude aj tak predstavovať pomerne veľký zásah do svojho už aj tak dosť napätého rozpočtu.

Napriek tomu, že sa jedná o najlacnejší spôsob získania motorizovaného dopravného prostriedku, je stále jeho cena pre veľa ľudí (žijúcich napr. iba zo svojho dôchodku) na hranici alebo aj za hranicou ich možností. V poslednej dobe sa objavilo viacero ponúk poskytujúcich výhodnú formu pôžičky, ktorá už nepredstavuje potrebu výrazného šetrenia alebo povestného uťahovania si opaskov. Nakoľko sa u e-biku nejedná o "absolútne nezbytnú nutnosť", nie je potrebné, aby záujemca o pôžičku hľadal peniaze medzi ponukami s neistými splátkami a ešte neistejšími zárukami. Pri výbere medzi skutočne serióznymi poskytovateľmi pôžičiek sa na začiatku tohto leta ukazuje ako najvhodnejšia ponuka od Poštovej banky ( pozri tu ). Pôžička začína už pri hodnote 300 Euro s úrokom 7,5% a bez poplatku za jej poskytnutie. Je vhodná pre občanov s aspoň nejakým trvalým príjmom (aj dôchodkom) s vekovým obmedzením do 69 rokov. Keď som zadal do "Kalkulačky" sumu 500 Euro (cena štandardnej 250W zostavy s našou novou batériou), vyšla mi pri dobe splácania iba jeden rok (dobre zapamätateľná) mesačná splátka 44 Euro.

Odhadujem, že táto resp. podobná suma bude prijateľná pre väčšinu záujemcov o kúpu aj iných typov zostáv. V prípade nášho e-biku (700E) vychádza mesačná suma na 62 Euro, čo je stále na úrovni dostupnosti. Navyše je tu možnosť pripoistiť sa (sumou do 1Eura za mesiac) pre prípad straty zamestnania a pod.

Osobne považujem túto možnosť za veľmi prijateľnú a vhodnú pre každého záujemcu o naše zostavy alebo aj kompletné e-biky, ktoré sa takto stanú pre každého zároveň aj výrazne prístupnejšími.

A určite sa nemusíte obávať, že by ste skončili napr. takto:


Zoznam noviniek
História