VÝHODNÁ PÔŽIČKA NA KÚPU PRESTAVBOVEJ SADY ALEBO E-BIKU


Zastavenie v meste Stein am Rhein - e-biky vpravo

Základná cena prestavbovej zostavy sa vzhľadom k cenám kompletných e-bikov môže javiť ako výrazne nižšia, ale pre veľa záujemcom bude aj tak predstavovať pomerne veľký zásah do svojho už aj tak dosť napätého rozpočtu.

Napriek tomu, že sa jedná o najlacnejší spôsob získania motorizovaného dopravného prostriedku, je stále jeho cena pre veľa ľudí (žijúcich napr. iba zo svojho dôchodku) na hranici alebo aj za hranicou ich možností. V poslednej dobe sa objavilo viacero ponúk poskytujúcich výhodnú formu pôžičky, ktorá už nepredstavuje potrebu výrazného šetrenia alebo povestného uťahovania si opaskov. Nakoľko sa u e-biku nejedná o "absolútne nezbytnú nutnosť", nie je potrebné, aby záujemca o pôžičku hľadal peniaze medzi ponukami s neistými splátkami a ešte neistejšími zárukami. Pri výbere medzi skutočne serióznymi poskytovateľmi pôžičiek sa ukazuje ako dobrá napr. ponuka od Poštovej banky ( pozri tu ). Pôžička začína už pri hodnote 300 Euro s úrokom 7,5% . Je vhodná pre občanov s aspoň základným trvalým príjmom (aj dôchodkom) s vekovým obmedzením do 69 rokov.

V prípade nejakej zostavy e-biku (napr. 500E) vychádza mesačná splátka iba na jeden rok na 43 Euro, čo je stále na úrovni dostupnosti. Navyše je tu možnosť pripoistiť sa (malou sumou za mesiac) pre prípad straty zamestnania a pod.

Osobne považujem túto možnosť za dobrú variantu pre prípad nemožnosti zaplatiť celú sumu naraz.

A určite sa nemusíte obávať, že by ste skončili napr. takto:


Zoznam noviniek
História