top of page

SPOLUŽIACI

              UČITELIA

                ŠKOLA

NAŠA METODKA

NAJBLIŽŠIE STRETNUTIE

​Dovoľujeme si pozvať všetkých spolužiakov na naše najbližšie stretnutie, ktoré sa uskutoční opäť a znova na starej známej adrese v pizzerii Da Cono v Light Parku na Račianskej 90 tentoraz

dňa 17.októbra 2019 od 17 30 hod.

Skúste to oznámiť aj spolužiakom, ktorí našu stránku ešte nepoznajú.  Tešíme sa na stretnutie...

NAPÍŠ NÁM

 

Uvítame každý tvoj podnet, ktorý nám pomôže v našom konaní

Správa odoslaná

bottom of page