top of page

Tlačiareň DTC4500e - tlačiareň pre priamu potlač kariet

    Pre budúce zdokonalenie technickej úrovne ponúka tlačiareň DTC4500e voliteľné moduly, ktoré je možné vstavať priamo na mieste inštalácie tlačiarne:

 WiFi príslušenstvo pre tlačiarne vybavené rozhraním Ethernet umožňujúcim tlačiť kdekoľvek a kedykoľvek.

   Voliteľný kodér kariet typu iCLASS SE® zaisťujúcí kompatibilitu tlačiarne s ekosystémom zabezpečenia identity korporácie HID. Táto kompatibilita zahrňuje možnosť programovania dát HID systému PACS (systému riadenia fyzického prístupu) v tlačiarni. Kodér pridáva k vášmu identifikačnému programu ďalšiu vrstvu zabezpečenia, resp. umožňuje  spracovávať dáta SIO objektu (objektu zabezpečujúceho identitu), čím se tlačiareň stáva koncovým bodom platformy dôvěryhodnej identity (TIP) korporácie HID Global.

   Laminácia kariet nanesie na povrch karty laminačnú fóliu, čím  umožňuje produkovať veľmi bezpečné karty odolávajúce zneužitiu a tiež pomáha zvýšiť trvanlivosť kariet. Obojstranná, súčasne vykonávaná laminácia šetří čas a zvyšuje priechodzí objem kariet.

   Modul pre obojstrannú potlač karty, ktorý umožňuje pridať podľa potreby ďalšie informácie o firme alebo držiteľovi karty a prvky zabezpečenia, ako napríklad duplicitné fotografie a digitálny podpis.

 Moduly pre kódovánie technologických kariet kódujú dáta pre magnetický prúžok, karty typu proximity, kontaktné a/alebo bezkontaktné technologické karty, ako napríklad karty typu iCLASS SE® a MIFARE®, ktoré sú určené na riadenie prístupu alebo iné aplikácie.

Vysoký výkon

Tlačiareň je určená pre organizácie vyžadujúce každodennú a spoľahlivú potlač veľkých objemov kariet. Medzi štandardnú výbavu patria veľkokapacitné pásky a dvojitý vstupný podávač kariet. Táto výbava zaisťuje prísun maximálnych objemov kariet do tlačiarne a správu rôznych typov kariet.

 

Komplexná kontrola, flexibilita a zabezpečenie

Do tlačiarne môže byť vstavaný voliteľný kodér iiCLASS SE® (súčasť platformy otvoreného kódovania iCLASS SE) so všetkými jeho funkciami, čo umožňuje vytvárať, kódovať (čítať/zapisovať) a od začiatku až do konca vykonávať správu zabezpečených dokladov. Môžete priamo na mieste perzonalizovať identifikačné preukazy a potom ich naprogramovať tak, aby boli funkčné s vašim systémom riadenia fyzického prístupu (PACS), čím sa zjednoduší váš postup objednávania, správy zásob a vydávania kariet.

 

Vysoko univerzálny

Modulárna konštrukcia umožňuje organizáciám stavať na nej ich počiatočnú investíciu pridáním modulov pre obojstrannú potlač kariet, lamináciu kariet a kódovanie technologických kariet pripojiteľných priamo v mieste inštalácie tlačiarne.

 

Maximálna ochrana

Prázdné a potlačené/zakódované karty možno chrániť pomocou voliteľných uzamykateľných zásobníkov kariet. Tlačiareň je šetrná k životnému prostrediu a má certifikát úspory energie ENERGY STAR®, zaisťujúcí úsporu energie a ekologicky šetrné výmenné pásky (typu ECO).

  • Univerzálnosť tlačiarne DTC4500e je výborná. Je vybavená extrémne robustným a spoľahlivým tlačovým zariadením a preto táto tlačiareň pre tlač veľkých objemov kariet poskytuje súčasne rýchlosť, výkonnosť a univerzálnosť.

  • Veľkokapacitné pásky zaisťujú, že tlačiareň DTC4500e môže tlačiť dvakrát viac plnofarebných kariet než väčšina predch. tlačiarní bez nutnosti výmeny pások, čím je zaistená nepretržitá tlač a kódovanie kariet vo vysokej kvalite.

  • Tlačiareň DTC4500e kombinuje vysokú úroveň zabezpečenia a komfort tak, aby zlepšila tlač podľa vašich potrieb. včítane zakomponovaného zabezpečenia prevádzky tlačiarne heslom a tlačou fluorescenčného panelu, čím sa dosahuje cenovo efektivneho a dynamického zvýšenia zabezpečenia kariet.

  • Grafický displej SmartScreen™ dáva zrozumiteľnú nápovedu podávajúcu nepretržite informácie o stave tlačiarne.

  • Štandardne vstavaný dvojitý vstupný zásobník kariet zvyšuje kapacitu a umožňuje správu rôzných typov kariet.

  • Vďaka zakomponovanému rozhraniu USB a Ethernet je tlačiareň ľahko začleniteľná do stávajúcej IT infrastruktury, čo umožňuje realizovať centralizovaný alebo vzdialený výdaj identifikačných kariet.

  • Diagnostický program FARGO Workbench™ zjednodušuje údržbu tlačiarne. Nástroj ColorAssist™ tohto programu zlaďuje farebné body, čo zaisťuje presnú tlač grafiky, napríklad firemných značiek.

  • Zvyšuje sa aj úroveň zabezpečenia pomocou voliteľných uzamykateľných zásobníkov kariet.

  • Doplnkový program je úplne kompatibilný s programom pre perzonalizáciu kariet Asure ID ® a umožňuje vykonávať návrh preukazov, správu databáze a kódovanie technologických kariet.

bottom of page