top of page

Tlačiareň HDP6600 - veľmi rýchla tlačiareň s HDP metódou potlače

   Tlač typu HDP - High Definition Printing poskytuje najvyššiu kvalitu tlače obrázkov na kartách s výhodou prenesenia obrázku na tzv HDP film, ktorý sa až následne aplikuje na kartu. Tento postup (na rozdiel od predch. typov tlačiarní) dokáže potlačiť aj karty s menšími chybami povrchu a tiež čipové karty, ktorých integrácia do karty spôsobila jej povrchovú deformáciu.

   Funkcionalita tlačiarne HDP6600 je vyvážená aj jej veľmi praktickým technickým riešením. Tlačiareň sa skladá ako "LEGO", keď základná jednotka obsahuje vstupný podávač kariet, následne sa pre prípad požiadavky na obojstrannú potlač k HDP pripojí samostatný modul.

    Modul pre obojstrannú potlač karty umožňuje pridať podľa potreby ďalšie informácie o firme alebo držiteľovi karty a prvky zabezpečenia, ako napríklad duplicitné fotografie a digitálny podpis.

    Laminátor kariet  nanesie na povrch karty laminačnú fóliu, čím  umožňuje produkovať veľmi bezpečné karty odolávajúce zneužitiu a tiež pomáha zvýšiť trvanlivosť kariet. Jedinečná aj obojstranná, súčasne vykonávaná laminácia šetří čas a zvyšuje priechodzí objem kariet.

 Modul pre kódovánie technologických kariet kóduje dáta pre karty typu proximity, kontaktné a/alebo bezkontaktné technologické karty, ako napríklad karty typu iCLASS SE® a MIFARE®, ktoré sú určené na riadenie prístupu alebo iné aplikácie.

    Výstupný zásobník na karty (úplne vľavo) je navrhnutý až pre 200 ks kariet v jednom tlačiacom režime.

HDP6600.jpg

Absolútna novinka v tlačiarňach na potlač kariet s rozlíšením až 600 dpi!

Tlačiareň je určená pre organizácie vyžadujúce každodennú a spoľahlivú potlač veľkých objemov kariet. Vyníká vysokou rýchlosťou tlače - až 240 kariet za hodinu, čo je dvojnásobok voči predchádzajúcej verzii HDP5600. Pritom cenovo je podobná ako HDP 5600, ale ešte vo verzii 300dpi!

 

Komplexná kontrola, flexibilita a zabezpečenie

Do tlačiarne môže byť vstavaný voliteľný kodér iiCLASS SE® (súčasť platformy otvoreného kódovania iCLASS SE) so všetkými jeho funkciami, čo umožňuje vytvárať, kódovať (čítať/zapisovať) a od začiatku až do konca vykonávať správu zabezpečených dokladov. Môžete priamo na mieste perzonalizovať identifikačné preukazy a potom ich naprogramovať tak, aby boli funkčné s vašim systémom riadenia fyzického prístupu (PACS), čím sa zjednoduší váš postup objednávania, správy zásob a vydávania kariet.

 

Univerzálna konštrukcia a vysoké rozlíšenie

Modulárna konštrukcia umožňuje organizáciám stavať na nej ich počiatočnú investíciu pridáním modulov pre obojstrannú potlač kariet, lamináciu kariet a kódovanie technologických kariet pripojiteľných priamo v mieste inštalácie tlačiarne. Výrazným posunom v kvalite tlače je zvýšenie rozlíšenia až na 600dpi, ktoré sa stalo novým vyšším štandardom.

 

Potlač aj kariet s mierne deformovaným alebo znečisteným povrchom

Tlačiarne rady DTC neumožňujú potlač karty na mieste s deformovaným povrchom. Tým, že sa u tlačiarne rady HDP nanáša obrázok najprv na HDP film a až následne na kartu, je miesto na karte s deformovaným povrchom podstatne menej "zvýraznené" a dá sa jednoduchšie začleniť do celkového grafického návrhu karty.

  • Univerzálnosť tlačiarne HDP6600 je výborná. Je vybavená kvalitným a spoľahlivým tlačovým zariadením a preto táto tlačiareň pre tlač veľkých objemov kariet poskytuje súčasne rýchlosť, výkonnosť a univerzálnosť.

  • Veľkokapacitné pásky zaisťujú, že tlačiareň HDP5600 môže tlačiť karty karty plnofarebne a tiež výrazne rýchlejšie  než väčšina predch.tlačiarní bez nutnosti výmeny pások, čím je zaistená nepretržitá tlač a kódovanie kariet vo vysokej kvalite.

  • Tlačiareň HDP5600 kombinuje vysokú úroveň zabezpečenia a komfort tak, aby sa zlepšila tlač podľa vašich potrieb.

  • Aplikovaním laminačného modulu sa dosahuje cenovo efektivneho, dynamického zvýšenia zabezpečenia kariet. Odolnosť filmu HDP je ale po novom až 3x vyššia, takže vo väčšine prípadov ani laminácie nie je potrebná!

  • Prehľadný 2-riadkový displej  poskytuje zrozumiteľnú nápovedu podávajúcu nepretržite informácie o stave tlačiarne.

  • Voliteľný dvojitý vstupný zásobník kariet zvyšuje kapacitu a umožňuje správu rôzných typov kariet.

  • Vďaka zakomponovanému rozhraniu USB a Ethernet je tlačiareň ľahko začleniteľná do stávajúcej IT infrastruktury, čo umožňuje realizovať centralizovaný alebo vzdialený výdaj identifikačných kariet.

  • Diagnostický program FARGO Workbench™ zjednodušuje údržbu tlačiarne. Nástroj ColorAssist™ tohto programu zlaďuje farebné body, čo zaisťuje presnú tlač grafiky, napríklad firemných značiek.

  • Zvyšuje sa aj úroveň zabezpečenia pomocou voliteľných uzamykateľných zásobníkov kariet a dverí.

  • Doplnkový program pre datifikáciu kariet v jednom procese s možnosťou ich číslovania  umožňuje vykonávať návrh preukazov, správu databáze a kódovanie technologických kariet.

bottom of page