Vernostný systém LOYAL

Základný popis systému LOYAL

 

Vernostný systém LOYAL obsahuje čítaciu jednotku bezkontaktných čipových kariet, ktorá slúžia na záznam „vernostných bodov“ v spolupráci s databázovým programom v počítači PC. Interná elektronika zabezpečuje dekódovanie dát z čipovej karty a prenos kódu karty do osobného počítača linkou USB. Pre každú kartu v systéme, priradenú príslušnému užívateľovi, sa v databázi sumarizujú kladné (príp. "záporné") body alebo sumy, ktoré je možné následne spracovávať v počítači programom LOYAL pod OS MS WINDOWS 8/7/XP. Databáza obsahuje aj podrobnú históriu jednotlivých zmien počtu bodov a p.. Rovnako umožňuje ľubovoľný výber podľa rôznych kritérií (dátum a čas Od-Do, typu služby, čísla čítačky, zákazníka...) ako aj rôzne možnosti vyhodnotenia dosiahnutia "hraničnej" hodnoty počtu bodov, na základe ktorej je možné aj dosiahnuté body vynulovať.

Aplikácia vernostného systému rozširuje a stabilizuje okruh vašich zákazníkov.

 

Základné menu v programe LOYAL

Stručný návod k programu LOYAL

Vlastnosti systému LOYAL

 

Princíp "vernosti" vychádza zo samotnej "miery účasti" v systéme. Čím vyššia účasť, tým je aj lepšie ohodnotenie zákazníka. Miera účasti je daná počtom návštev zákazníkov, ktorý je možné vyjadriť v bodoch, jednotkách alebo priamo v sumách. Spôsob zbierania bodov je kumulatívny alebo je miera účasti ocenená nižšou platbou za daný úkon (službu, tovar..) v systéme na základe vyššej predplatenej sumy - kreditu.

Vyhodnotenie sa preto používa u kumulatívneho systému, kde po dosiahnutí istého (vopred zadaného) počtu bodov alebo jednotiek sa zákazník ocení vo forme zľavy na tovar alebo službu, prípadne jednej položky zdarma.. Tieto parametre sa zadávajú aj v systéme LOYAL a v priebežnom používaní sa vyhodnocujú už automaticky.

Výhodou systému je aj úplný prehľad udalostí v čase, ktorý dáva aj možnosť odhalenia nevhodných zásahov do riadenia systému!

V našom univerzálnom systéme LOYAL je možné použiť čítačky kariet typu EM alebo aj MIFARE

 

 

 

Programové vybavenie LOYAL

 

pracuje s databázou typu FIREBIRD - INTERBASE, prípadne v sieťovej verzii aj s priamym prepojením medzi jednotlivými strediskami prostredníctvom siete internet. Hlavná obrazovka obsahuje aktuálne údaje registrovaných i neregistrovaných zákazníkov s denným prehľadom a možnosťou výberu.

Všetky záznamy o akejkoľvek udalosti sa zbierajú do jednej databázy, z ktorej je možné uskutočniť výber podľa rozličných kritérií. Databázu je možné exportovať do textového súboru v tvare, ktorý umožňuje jej import do štandardných programov pod MS WINDOWS ( napr Excel, Word...) a prípadne aj ich tlač.

V základnom výbere je možnosť nastavení podľa jednotlivých položiek, vyhodnocovacích kritérií, prístupových hesiel, komunikačných portov, výberu bonusu... Najdôležitejším parametrom vo výbere je samozrejme zákazník

Menu História udalostí v programe LOYAL