top of page

Manifest nerovného občana

 

 

Vážení občania! Nie je isté, či ste si v návale každodenných povinností a iných nezmyslov stihli povšimnúť, ako sa nám vonku zabsurdnieva! Obávame sa, že to asi nebude našim pričinením. Niekto riadne prikladá do kotla! Nezdá sa vám, že za také krátke obdobie, čo sme sa ako tak prispôsobili novému kapitalizmu, ale najmä v zrýchlenom konaní po vstupe do EÚ nám pribudlo neskonalé množstvo pokynom a nariadení, ktoré naše rozumové bunky nie sú schopné stráviť? Obávam sa, že sa vám to nezdá, je to tak! Neobyčajným tempom, akým nám pribúda množstvo rôznorodých úradníkov, nám pribúda aj množstvo zákonov, doporučení, príručiek, nariadení….                                                          

Že ich nestačíte študovať? Nevadí, stačí, keď kvôli nim len platíte pokuty! Že sa vám nepozdávajú ich formulácie? Vytvorila ich elita národa, ktorú ste si sami zvolili. Tak aké reptanie. Držte jednoducho hubu a krok!                                                                             

Blížime sa pomaly ale isto k bodu, kedy sa ty, milý občan, postavíš pred zrkadlo a budeš sa zúfalo pýtať: „Som to ešte ja? Nie som už len nejakou dvadsaťpäťkrát novelizovanou príručkou, ktorá sa chystá na ďalšiu novelizáciu?“

Áno, už viem, ako sa mám správať na ceste! Ale ako na chodníku? Urobíme príručku pre chodenie po chodníku! Áno, už viem, že keď sa trochu krivo pozriem na svojho syna, tak mi ho sociálka okamžite zoberie a dá ihneď do výchovy rovnakocítiacim občanom. Už sa nebudem krivo pozerať! A viete, ako sa smiete rovno pozerať? Máte to v Zákone č…..! Nezabudnite, že na záchod môžte chodiť iba po západe slnka! A aby sme nezabudli, už sme pripravili zákon ako správne klásť jedlo do úst! Pokuta bude odstupňovaná podľa veľkosti úst a ostatne máte ju v tej päťdesiat stranovej tabuľke!                                     

Vážení! Nie ste náhodou jedným z tých štyroch občanov, ktorí sa pýtajú dokedy?          

Dokedy sa budeme tváriť, že nám to nevadí!

Dokedy si budeme v povolenom režime „predposratosti“ vysvetľovať, že zatiaľ je to ešte dobré, veď napríklad ešte môžem dýchať – síce v rytme ale predsa?                                                                                 

Pripadám si vždy ako robot Emil, keď pristupujem k volebnej urne a vhadzujem do nej nejaké hlasy ľuďom, ktorí v konečnom dôsledku, zasa pridajú nejaké nové absurdné zákony tak, aby nás nimi totálne zahltili!    Verím, že ani pre vás nie je jednoduché tváriť sa, že sa nič nedeje. Ešte stále máte k dispozícii vlastné vyjadrovacie prostriedky, ako napr. radosť alebo smútok (u radosti  si ale nie som celkom istý).

Pokiaľ si myslíte, že by ste si ich do budúcnosti aj zachovali a nebojíte sa staromilských spôsobov, radi vás uvítame v našom klubovom „Salóniku nerovných“, ktorý vám týmto s hrdosťou predstavujeme. Je nám jasné, že máme ešte ďaleko k vyššie organizovanej forme prežívajúcich organizmov, aké sú napr. lóže alebo dokonca paláce! Nie, to by sme sa museli hanbiť. Mohlo by sa dokonca stať, že by sme mohli byť osočovaní z normálnosti! No pokiaľ nie je naše okolie normálne, niečo mi hovorí, že sa to prenáša na každého, kto sa v danom časopriestore snaží existovať. Hádam sa ešte netreba príliš obávať? 

Veď našim spoločným menovateľom je viera. Viera, že sa niekedy zasa narovnáme!                                    

Naše úplne najlepšie vlastnosti a princípy spolunažívania sme pre istotu zhrnuli do desiatich bodov:

 

Desať charakteristických znakov nerovného občana

 

Znak 1.

Nerovný občan  (v ďalšom len NO) zaujíma vždy postoj. Nevadí mu, že je pritom nerovný! Dôsledkom bodu jedna je, že občan stojí. NO stojí na nohách. Ak leží alebo sedí, nezaujíma postoj. Z dlhodobých vlastností NO uvádzame iba jednu – ich naivné presvedčenie, že sa raz budú mať lepšie.

Znak 2.

NO sa na verejnosti správa nezaujato. Nie je to dané jeho nezáujmom, ale neschopnosťou sa do niečoho vcítiť, alebo sa v niečom angažovať.

Znak 3.

Spoločným poznávacím znakom NO sú biele ponožky.

Znak 4.

Hlavným heslom NO je „Buď nepripravený!“ potvrdené vztýčeným lakťom. (Pozor pri tom na hygienu podpazušia!). Za NO vždy myslí a funguje jeho „Vyššie My“.  Vyššie My za NO nielen myslí, ale pri nejasných prípadoch aj koná. Vedľajším heslom je „Na pláž“, pretože NO musí niekedy aj krotiť svoje nízke pudy.

Znak 5.

Ideová rovina hnutia spoločenstva núti NO byť stále v strehu a neustále si opakovať parolu „Som krivý!“ , aby zvýšila jeho hrdé povedomie.

Znak 6.

NO nepoužíva nespisovné slová, nenadáva a negrgá na verejnosti. Pokiaľ vyjadrí niekto nesúhlas s jeho názormi, neháda sa s takýmto občanom, iba ho jednoducho zbije tak, aby už svoje iné názory radšej verejne neprejavoval.

Znak 7.

NO má (ale nemusí) mať svoju rodinu, ktorú vedie prísne v duchu našej ideológie. Na výchovu má obvykle doma vyčlenenú samostatnú zvukovo-izolovanú miestnosť bez okna. Sex je tabu –bu – bu – bu. Deti bude zasa nosiť bocian. NO nefajčí, ale nezakazuje to svojej partnerke.                      

NO občas používa pri jedle príbor – pre prípad, že by sa musel náhle brániť .

Znak 8.

NO nepoužíva reálne peniaze, vďaka svojmu postoju ich ani nemá ako získať. Hlavnou ikonou NO je virtuálna realita, na ktorú sa nazerá ako na „najvyšší poriadok“. Kto nepoužíva virtuálnu realitu, nie je náš! Jedným z našich dlhodobých cieľov je používanie mobilov integrovaných v zuboch!

Znak 9.

Absencia citov a pocitov odľahčila NO od zbytočných starostí a duševných poryvov. Odteraz stačí ak občas použije niektorú z poučiek, ktoré budú dostupné v tzv. „Zákone zákonov NO“, ktorý zostaví „Najvyššia rada Vyššieho My“.

Znak 10.

Členovia „Spoločenstva“ sa oslovujú opäť starými dôvernými osloveniami „súdruh brat“ a „súdružka sestra“. Predstavených oslovujeme dôstojným výrazom „súdruh otec“!

Pokiaľ absolvoval občan NO všetky základné triedy môže sa pýšiť titulom Dr. NO!

 

Prísaha člena klubu nerovných

 

"Prisahám na svoju zlú povesť, že budem trvalo nedodržiavať všetko, čo som si predsavzal, nebudem hájiť žiadne zásady, ani sa nebudem zastávať ničoho, čo mi nie je dosť drahé! V osobných sporoch budem vystupovať zaujato a s peniazmi zaobchádzať nezodpovedne. Budem si vážiť ženy (s presnosťou 1 kg) a načúvať radám starších (nie dlhším ako 5 metrov). K zrkadlu sa budem stavať čelom, k väzenským fotografom bokom a povinnostiam chrbtom. Takto ma už nemôže nič prekvapiť. Okrem seba samého!"

 

Členstvo v našom klube

 

Členstvo v našom klube nie je zadarmo! Nepoužívame síce peniaze, ale radi ich prijímame! Dlho sme preto váhali medzi sumami 1000 alebo 1 Euro za mesiac. Napokon zvíťazila podliezavá suma. Čo ale môžte mať za jedno Euro? Nič! No vidíte! A viete, čo ste mohli mať za tisícku? Tiež prd! Ale my áno!.

Tak to odkladáme zasa na neurčito. Možno až vytvoríme vlastnú menu. Navrhujeme zatiaľ 1 NOE  - pre začiatok sa bude rovnať jednému Euru!  A začiatky vraj bývajú ťažké.

Takže priatelia, „Všetkým krivým zdar!“ a tým našim zvlášť!

 

 

Dnes je:  29. január

Meniny má:    Gašpar

 

Vkladal Gašpar

maltu do špár,

keby nemal špáry v ose,

špáral by sa isto v nose...

Horúce pero

Heslo mesiaca

Usmievaj sa, čo ti iné ostáva...

Ak sa chcete vyjadriť

Na zamyslenie

Odoslané!

bottom of page