top of page

Slovník pojmov tejto doby  A-G                        H-M        N-R        S-Z

 

 

 

Ambícia – postupne zanikajúca snaha vedieť sa presadiť v dnešnej spoločnosti

 

Auto – objekt mierne zvrátenej túžby každého muža a už aj väčšiny žien. Forma ako stráviť nezanedbateľnú časť života inde, ako sme pôvodne chceli. Štatisticky najvýznamnejší prostriedok pre ukončenie svojho života v skrátenom režime

 

Autobus – škatuloidný dopravný prostriedok občanov, charakterizovaných pretrvávajúcou radosťou z tesného kontaktu medzi ľuďmi

 

Automobilizmus – najneekologickejšia forma presunu osôb a materiálu z bodu X do bodu Y. V dnešnom veľkomeste už aj najpomalšia. Ale povedzte to ľuďom…

 

Banka – inštitúcia, o ktorej sa občania ešte stále domnievajú, že bola určená na to, aby zhodnotila ich finančný vklad

 

Bezdomovec – človek bez pevnej adresy, peňazí a sebavedomia, o ktoré prišiel vďaka štandardne fungujúcemu právu a nezáujmu štátnych orgánov

 

Bezhotovostná platba – virtuálna peňažná úhrada, ktorá sa v nezanedbateľnom pomere delí medzi odosielateľa, adresáta platby a ich banky

 

Budúcnosť – jediná istota, ktorú našťastie nepoznáme

 

Cesta – miesto najväčšieho opotrebenia nášho automobilu

 

Cintorín – tiché miesto, kde už občania necítia potrebu byť pre spoločnosť užitoční

 

Cit – bývalá vlastnosť človeka, ešte stále sa objavujúca v niektorých historických románoch

 

Čestné vyznamenania – rozdelenie zostávajúcich finančných rezerv medzi priateľov a známych, spojené s napichovaním metálov na viac či menej obnosené šatstvo odmenených. Na počúvanie niekedy zahrá aj vojenská kapela

 

Dane – finančný odvod zo všetkých možných i nemožných činností občana do pokladne štátu. Existuje priama úmera medzi ich počtom a výškou a neustále sa rozrastajúcim štátnym aparátom, ako aj stále horšou formou ich prerozdeľovania

 

Diaľnica – priestor pre nadštandardnú kontrolu nášho pohybu v krajine

 

Dinosaurus – občan dôsledne dodržiavajúci zákony

 

Dôchodca – časové obdobie, ktorého je z hľadiska predstavy dôstojného života lepšie sa nedožiť

 

Elita – skupina najmajetnejších ľudí s neprekonateľnou túžbou sústrediť do svojich rúk čo najviac moci . Najvypuklejší prejav nepriamej úmery medzi majetkom a počtom ľudí, čo ho vlastní

 

Európska únia – forma združenia európskych krajín, ktorých pravidlá spolunažívania sa prostredníctvom svojich volených zástupcov neustále obmedzujú, až v limitnej forme dospejú k totalitnej diktatúre

 

Európske fondy – forma, ako sa vyvolení občania EU môžu dostať k novému, výrazne vyššiemu obnosu peňazí bez toho, aby si kazili meno v domovskom štáte. Znovuoprášené heslo „Rozdeľ a panuj“ v novom šate

 

Farmaceutická firma – výrobca liekov, bez ktorých by vyliečenie príslušnej choroby bolo niekedy síce rovnako dlhé, ale podstatne menej nákladné

 

Fitnesscentrum – súbor pohybujúcich sa predmetov, ktoré nabádajú moderného človeka na pomerne neprirodzený pohyb. Prináša občanovi nové fyzikálne poznatky – napríklad, že jedným zo skupenstiev vody je pot

 

Futbal – šport, pri ktorom dve skupiny občanov s nedefinovaným IQ naháňajú loptu pred väčšou skupinou občanov s rovnakým postihnutím. Pre ich rozlíšenie sú oddelení buď železným plotom, alebo dymovými závojmi, sem tam ozvláštnenými o ťažkoodencov

 

Garáž – nadštandardná architektonická stavba pre potenciálnu kopu šrotu

 

Gay – človek, praktizujúci svoj vzťah v paralelnom svete

 

Golf – forma pohybu pre mladších i starších občanov, ktorí si tu môžu vybiť svoju negatívnu energiu mlátením bielych loptičiek

 

Google – internetová firma neuveriteľne zarábajúca na každom kliku našej klávesnice. Po niekoľkých dňoch už vie o vás viacej ako vy sá

 

Dnes je:  29. január

Meniny má:    Gašpar

 

Vkladal Gašpar

maltu do špár,

keby nemal špáry v ose,

špáral by sa isto v nose...

Horúce pero

Heslo mesiaca

Usmievaj sa, čo ti iné ostáva...

Ak sa chcete vyjadriť

Na zamyslenie

Odoslané!

bottom of page