top of page

Slovník pojmov tejto doby  N-R                        A-G        H-M        S-Z

 

 

Náprava odporcov režimu – slušné požiadanie odporcov režimu namierenou zbraňou s ostrými nábojmi, aby sa dostavil na prevýchovu do kvalitne chráneného priestoru bez okien a nábytku, kde sa uskutoční ich odborné preškolenie – za minimálnej podpory mučiacich terapeutických nástrojov používaných iba pre ich dobro. V prípade ich úmrtia, ktoré bolo jednoznačne dané ich prehnanou precitlivelosťou na pracovné okolie budú s mimoriadnym ohľadom na ich rodinu pochovaní na neznámom mieste

 

Nevera – vždy vysvetliteľný akt krátkodobého vybočenia z pevne vytýčenej cesty

 

Nezamestnaný – občan vyberajúci si dlhšiu prestávku v práci, spôsobenú vlastným alebo cudzím pričinením

 

Nezávislá tlač – písomné vyjadrenie názoru vedúcej sily spoločnosti s príslušnými odporučujúcimi doplnkami, skrytá za na prvý pohľad inteligentné rozpravy

 

Nič – najčastejšia odpoveď na otázku, čo som v živote dokázal

 

Občiansky preukaz – karta identifikujúca občana v prípadoch, ktoré sú mu buď nepríjemné, alebo je pri nich iba zdržovaný

 

Obchodovanie s akciami – forma zábavy finančne zdatných občanov, ktorí sa takto pohrávajú so svojim majetkom, aby sa nejako odlíšili od svojich spoluobčanov s účtami limitne sa blížiacimi k nule. Zdroj zisku elity

 

Odpočinok – krátka pauza pracujúceho človeka v tejto spoločnosti, odohrávajúca sa zvyčajne medzi jeho nádychom a výdychom

 

Oslobodený občan – občan oslobodený od všetkých svetských statkov. K oslobodeniu prišlo buď pôsobením vlastnej vôle ( gamblerstvom či inou závislosťou) alebo nevlastnej vôle( exekútorom alebo iným dobrosrdečným vykonávateľom štátneho práva)

 

Ovzdušie – zatiaľ ešte stále prístupný priestor, z ktorého získavame kyslík pre našu existenciu

 

Panna – fiktívny pojem, týkajúci sa dnes už len istého morského tvora

 

Paraziti štátu – občania, ktorí sa výhradne vinou štátu dostali do situácie bez finančných prostriedkov

 

Park – miesto pravidelného výrubu zdravých a dostatočne vyrastených stromov

 

Peniaze – pre väčšinu občanov virtuálna realita, ktorá sa po neobyčajne krátkej chvíle od ich príjmu okamžite transformuje na odtrhnuté časti zelených zloženiek alebo do rôznorodých výdavkových bločkov. Zvyšok už bezozbytku skonzumuje feminínna časť občianskej spoločnosti

 

Pes – jediný člen rodiny, dokonale splňujúci naše predstavy o rodinnom šťastí

 

Pocit – stav hnutia mysle, bez potreby sa ním zapodievať

 

Počítač – inteligentný prístroj, používaný v domácnosti ako výkonný písací stroj alebo trendový nábytok. V práci slúži najmä na vyhľadávanie tovaru v internetových obchodoch alebo sledovanie trendov v pornopriemysle

 

Počítačová hra – spôsob, ako sa aspoň na chvíľu stať neohrozeným hrdinom s viacerými životmi. Následné precitnutie v realite spôsobuje duševný i telesný kolaps

 

Politická strana – spolok namotivovaných občanov s vysokým egom, ktorá navonok deklaruje mimoriadny záujem o vaše problémy, aby ich okamžite po voľbách zamenil iba za „vyššie ciele“

 

Politický líder – vybraný člen organizovanej a voličmi aj zvolenej skupiny, ktorej cieľom je zaistenie čo najlepšej životnej úrovne pre svojich členov a sympatizantov s prirodzeným ohľadom na maximálne možnosti štátneho alebo regionálneho rozpočtu

 

Polícia – skupina občanov, väčšinou požadujúcich od vás peniaze. Od bezdomovcov sa líšia tým, že je ich zatiaľ viac a sú odetí v rovnošate

 

Potravina – priemyselne spracovaná požívatina, obsahujúca v nemalej miere pomocné chemické látky v takých množstvách, aby nespôsobili okamžitú smrť alebo trvalé zdravotné následky jej konzumentom

 

Povera – ťažko uveriteľná predstava, ktorá sa jej permanentným opakovaním aj vyplní

 

Poznanie – fiktívna miera sebauvedomovania

 

Pôžička – pomerne ťažko získaný finančný obnos, o ktorom máme presnú predstavu, ako ho utratiť, ale mizivú predstavu, ako ho vrátiť

 

Pracovná doba – čas od príchodu do odchodu zo zamestnania, ktorý by mal byť zmysluplne vyplnený prácou. Nie vždy sa to darí

 

Pracujúci – občan, ktorý svojou prácou výrazne zvyšuje životnú úroveň svojho zamestnávateľa, prispieva daňami do štátnej pokladne, poplatkami do všetkých možných i nemožných poisťovní, aby každý mesiac získal možnosť popremýšľať nad tým, ako uživí svoju rodiny a navyše aj seba

 

Práca – činnosť, prinášajúca väčšine ľudí peniaze, niektorým aj úspech a zopár ľuďom aj potešenie. Všeobecne platí : „Ako kde a ako komu!“

 

Predpoveď počasia – zábavná relácia vytvárajúca očakávania, ktoré sa niekedy už nasledujúci deň výrazne rozchádzajú s realitou

 

Preteky – spôsob ako možno kvantitatívne zistiť skutočný stav svojej kondície

 

Priebežná väzba – zadržanie páchateľa závažného trestného činy do doby, než sa na neho zabudne…

 

Privatizácia – priamo riadená forma, ako sa výrobné prostriedky štátu dostanú do rúk úzkej skupiny vopred vybratých spriatelených občanov za účelom umelého vytvorenia bohatej kapitalistickej vrstvy

 

Príroda – okolie miest, ktoré poznáme väčšinou už len z rozprávania starých rodičov alebo občanov v dôchodkovom veku. Jeho základnou nevýhodou je slabší mobilný signál a možnosť znečistenia značkového šatstva a obuvi

 

Psychológ – človek, ktorý vám ukáže najlepší spôsob, ako si biť doma hlavu o stenu s najmenšími následkami

 

Pubertiak – stále dostatočne neprebádaný zdroj výskumu psychológov a strašiak neskúsených rodičov. Etalón v oblasti nečakaných reakcií a nepredvídateľného správania

 

Rieka – priestor, ktorým preteká tekutina neurčitej farby, chuti a zápachu

 

Rodič – permanentný zdroj finančných obnosov pre ukojenie všetkých virtuálnych potrieb svojich potomkov

 

Rodina – zoskupenie ľudí, ktoré udržuje v kompaktnom celku dlhodobé splácanie pôžičky za dom, za auto a iné svetské statky

 

 

 

Dnes je:  29. január

Meniny má:    Gašpar

 

Vkladal Gašpar

maltu do špár,

keby nemal špáry v ose,

špáral by sa isto v nose...

Horúce pero

Heslo mesiaca

Usmievaj sa, čo ti iné ostáva...

Ak sa chcete vyjadriť

Na zamyslenie

Odoslané!

bottom of page