top of page

Slovník pojmov tejto doby  S-Z                        A-G        H-M        N-R        

 

 

Sexuológ – človek, ktorý o sexe dokáže tak dlho rozprávať, až oň stratíte záujem

 

Slobodný občan – človek, ktorý je mylne presvedčený o tom, že všetko, čo sa deje v spoločnosti je prejavom jeho slobodnej vôle

 

Sociálna sieť – moderná bútľavá vŕba, ktorej zdeľujeme svoje najväčšie tajnosti a potom sa čudujeme, že sa stávajú verejne dostupné skoro pre každého. Ideálna samoobslužná forma pre všetky špionážne organizácie

 

Sociálne dávky – finančné dotácie špeciálnych skupín občanov, ktoré po vyplatení sú často okamžite prevedené na účely splácania dlhov s najvyššími úrokmi, alebo na nákup vysokoenergetických nápojov.

 

Spoločník – človek, ktorý najprv zdieľa váš názor a neskôr aj vaše peniaze, auto, manželku …

 

Spravodlivosť – predstava majiteľov najrozsiahlejších obnosov o tom, čo je a čo nie je správne. Postupným skvalitňovaním práva sa občan konečne prepracováva až k naplneniu hesla „Drž hubu a krok!“ Správny používateľ daného principiálneho pravidla má síce nárok na všetko, ale nedostane nič. Vo svojom vlastnom záujme!

 

Sprenevera – rozdelenie peňazí zo štátnej „rabovačky“, ktoré sa púhou náhodou dostalo na verejnosť

 

Súdna moc – moc vyplývajúca z uplatňovania moci úzkej skupiny občanov na zvyšnej väčšej menšine

 

Škola – prostredie, v ktorom vývoj zdravého jedinca prebieha pod dohľadom štátu. Aby v budúcnosti na to nezabudol

.

Šport – neprirodzená forma nášho pohybu s neznámym dosahom na naše zdravie

 

Štadión – priestor pre napĺňanie ambícií adeptov chórového spevu

 

Štátna pokladňa – suma všetkých príjmov od občanov a firiem, ktorá sa potom delí medzi tých, ktorí tento príjem rozdeľujú a na ostatné účely a to v pomere, ktorý ostáva pre všetkých trvalou záhadou

 

Tablet – počítač vyhovujúci predstave moderného doplnku, ktorý na prvý pohľad vytvára ilúziu vyššieho IQ než v skutočnosti máme

 

Telenovela – inscenácia s umeleckými výkonmi, limitne sa blížiacimi úrovni púťových atrakcií

 

Televízna stanica – mediálny prostriedok primárne určený na vysielanie reklamy. Pre zvýšenie pestrosti je vysielanie sem-tam prerušované nejakým bezvýznamným filmom alebo neplodnou diskusiou

 

Televízny seriál – permanentné opakovanie rovnakých situácií, ktoré sa už niekedy objavili v inom seriáli, šikovne zamaskované iným obsadením alebo zmenou prostredia

 

Úrok – percentuálne zhodnotenie pôžičky alebo vkladu, ktorého veľkosť nie je adekvátna buď našim možnostiam alebo potrebám

 

Väzba – spôsob, ako aspoň dočasne donútiť človeka, aby prijal vaše názory

 

Vernosť – trvalý sľub, sem-tam nezáväzne prerušený krátkodobým úletom

 

Viera – odhodlanie začínať stále odznova

 

VIP – osoba, ktorá svojou činnosťou spôsobuje v spoločnosti istý mediálny ohlas, ktorého prínos však ostáva pre väčšinu ostatných ľudí trvalou záhadou

 

Vlak – dopravný prostriedok s pevne určenou dráhou, ale neistou rentabilitou

 

Vláda – prirodzený výber zo zvolených strán, ktorá ihneď po zvolení uplatňuje už len svoje záujmy na úkor všetkých ostatných

 

Vojenská pomoc – zabratie štátu, alebo časti jeho územia armádou s tými najčistejšími úmyslami. To, že sa voči týmto úmyslom postavia zlé živly v štáte je síce poľutovania hodné, ale nemôže to v nijakom prípade brániť ich postupnej likvidácii

 

Voľby – jednoduchá metóda, ako sa malý okruh správne namotivovaných občanov dostane k politickej moci prostredníctvom ostatných ničnetušiacich voličov

 

Výberové konanie – štandardný spôsob výberu tovaru a služieb pre dosadených členov a sympatizantov zvolených strán v štátnom aparáte. Je iba prirodzené, že výber musí prebiehať tak, aby nenarušil túto organickú súvislosť nejakou nevhodnou alebo nedostatočne vysoko ocenenou voľbou

 

Vysoká škola – zariadenie, ktorého absolvovaním môžete doplniť svoje meno o viacznakové skratky, ktorých význam je v neskoršej praxi diskutabilný

 

Záhrada – pracovný priestor pre druhú, dobrovoľnú smenu pracujúceho občana

 

Zákonník práce – súbor nariadení v oblasti pracovno-právnych vzťahov, ktorý v závislosti od momentálne vedúcej strany v štáte podlieha záujmom jednej z určujúcich strán s úplne opačným postojom , ale často na úkor skutočnej potreby pracujúcich

 

Zbohatlík – občan s mierne zvýšeným daňovým priznaním, prejavujúci sa vo svojom okolí najväčším domom aj autom

 

Zdravotníctvo – organizovaná skupina ľudí, objavujúca sa často v rovnofarebných plášťoch, naprávajúca nedostatky systému a stravovacích návykov obyvateľstva. Jej dôležitým cieľom je trvalo udržateľná chorobnosť, bez ktorej by sa systém okamžite rozpadol. Jej stálym nepriateľom je čistý vzduch, čistá voda a čisté srdce

 

Značka – trendové oblečenie či obuv s chránenou nálepkou či nášivkou. Zaručene pochádzajúce z Číny alebo jej okolia

 

Znárodnenie – forma, ako sa sprivatizované prostriedky po ich totálnom vyčerpaní a vyplienení znova dostávajú do rúk štátu, ktorý ich s láskou zregeneruje a doplní, aby sa opäť mohli odovzdať za minimálnu cenu do rúk tých, ktorí ich už predtým zdevastovali. Hovoríme tomu aj kolobeh kapitálu

 

Zvyk – najčastejšia výhovorka občana na otázku, prečo je stále odpadom tejto spoločnosti a nevie sa jej vzoprieť

 

Živnostník – človek, ktorý by chcel pracovať pre seba, na seba a za seba, ale permanentne sa borí s nepreberným množstvom stále nových a nových predpisov a nariadení, zaberajúcich mu stále viac a viac voľného času

 

Žobrák – občan najslobodnejšej vôle

 

Dnes je:  29. január

Meniny má:    Gašpar

 

Vkladal Gašpar

maltu do špár,

keby nemal špáry v ose,

špáral by sa isto v nose...

Horúce pero

Heslo mesiaca

Usmievaj sa, čo ti iné ostáva...

Ak sa chcete vyjadriť

Na zamyslenie

Odoslané!

bottom of page